Sammanslagning av Blippa-inloggningar

Feb 28, 2022 . FAQ


Med Blippa kan man som användare logga in med hjälp av Google, Microsoft eller BankID.

Problemet är att Blippa-systemet inte kan veta om en användare som loggar in via Google är samma användare som nästa gång väljer att logga in via BankID.

Och omvänt, användaren kommer oftast inte ihåg hur denne loggade in senast.

Detta har skapat en användarprofil per inloggning. (Rekordet hittils är fyra olika profiler.)

För att råda bot på detta problem har vi därför gjort det möjligt att lägga till flera inloggningsmetoder till sin användarprofil.
När detta görs ”sugs” den tillagda inloggningens profil in till profilen man är på.
Vi justerar även alla postningar mm så att dessa pekar på den sammanslagna profilen/användaren.

Du nu kan nu även logga in med valfri epostadress & lösenord om du inte vill använda Google, Microsoft eller BankID!

Gå in i din profil på https://obj.blippa.com/profile och välj Inloggningsmetoder.

/ Mikael Runhem