Individmärkning med QR-koder

Feb 12, 2022 . Individmärkning

Många svenska företag börjar nu titta på hur man kan leverera sina produkter med individuella QR-koder. Till skillnad från generella QR-koder innebär detta att varje enskild produkt har en egen ”webbplats” där allt om produkten finns samlat.

För användaren blir det superenkelt: Bara rikta mobilens kamera mot QR-koden, klicka och hamna på produktens sida!

I stället för att själv få leta sig fram till manual-delen på någon webbplats, leta reda på serienummret etc så har nu QR-koden redan kopplats till rätt serienummer och modell. Och manualerna är därför åtkomliga direkt.

Eller att en felanmälan ”redan vet” vilken produkt och serienummer det gäller. Och hur länge garantin gäller.

Eller varför inte en inbyggd service-bok där ägaren (och framtida ägare) kan följa att servicen blivit korrekt utförd?
Av certifierade service-tekniker som via BankID har signerat utförda åtgärder?

Blippa.com är ett svenskt specialutvecklat system som gör det enkelt att snabbt och synnerligen kostnadseffektivt att skapa anpassade lösningar för invidmärkningar.
Produkternas webbsidor kan även skapas automatiskt utifrån affärssystem, via Excel-filer eller Google Sheets.

Själva QR-märkena kan antingen levereras på rulle och initieras (kopplas) vid första blippningen.
Eller så kan man göra tvärt om och trycka QR-märken som är förgjorda för respektive serienummer.
Nackdelen med den senare varianten är att det blir oändligt mycket mer komplicerad administration och knöligt att ersätta skadade märken. Men båda varianterna har sina fördelar.

Utseendet på såväl QR-märken som webbsidorna anpassas enkelt och en mallbaserad teknik gör det enkelt att ändra.
Funktionsblocks-tekniken gör att man från ett enda ställe kan ändra knapparna på tiotusentals webbsidor.

Blippa kan också fungera som ”tittskåp” mot andra system och visa upp utvalda uppgifter för användare med rätt behörighet. Behörigheten styrs av roller och är integrerad med BankID, Google- och Microsoft-inloggningar.
På så sätt kan man automatiskt koppla användare som loggar in med sin Office365-inloggning till exempelvis ”personal”-rollen.

Blippa.com har en stor verktygslåda av olika funktioner och integrationer som man snabbt kan sätta samman till en fungerande lösning som skalar över tusentals objekt.

Kontakta oss för en demo! Eller varför inte låta oss göra en snabb prototyp? (Utan kostnad naturligtvis).