Hur fungerar mallar?

Maj 1, 2021 . FAQ

En av styrkorna med Blippa är mallarna. Dessa används om man vill skapa ett större antal objekt (webbsidor).

Mallarna ser ut som vanliga objekt-sidor men kan ha lite extra inställningar.

Och ha frågor som dyker upp när man använder dem.

Vanligtvis använder man variabler inuti mallarna. Dessa kan se ut som exempelvis $var:name$ och ersätts i detta fall med ett namn. På så sätt blir det enkelt att bygga mallar som visar olika information beroende på vad som fyllts i.

Man använder mallen antingen genom att blippa en QR-kod eller från mallens meny, ”Create object”.

Mallarna kan även användas via Blippas API för att låta externa system skapa tusentals objekt.